Terapia

Czasem, żeby pójść dalej,
trzeba się zatrzymać.

W trakcie naszych spotkań masz możliwość przyjrzeć się, poczuć i zrozumieć Swój wewnętrzny świat, Twoje myśli i emocje.

Wsparcie, które otrzymasz opiera się na stworzeniu dla Ciebie miejsca do zmiany i rozwoju, w którym uważność i zrozumienie jest najważniejsze.

Moje podejście do pracy jest elastyczne i dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

W czasie naszych konsultacji korzystam z technik terapii ACT, która opiera się na akceptacji i zaangażowaniu.

Natomiast celem terapii nie jest całkowita eliminacja trudności w Twoim życiu, ale nauka świadomego radzenia sobie z nimi w sposób wartościowy dla Ciebie, w pełnym zaufaniu do Swojego wewnętrznego ,,Ja’’.

Jest to podejście, które rozwija umiejętności życiowe, a nie tylko chwilową redukcję objawów. Prowadzi do trwałych zmian i poprawy jakości życia.

Co jest szczególnie ważne?

Myśli

Myśli mogą pojawiać się świadomie lub nieświadomie, czasem zjawiają się bez zaproszenia, a czasem trzymają się Ciebie uporczywie, nie dając chwili wytchnienia ani możliwości oderwania się od nich. Myśli manifestują się jako słowa lub obrazy w Twoim umyśle. Kiedy zauważasz Swoje myśli, potrafisz je zdefiniować. Zamiast pogrążać się w nich i zanurzać, zatrzymujesz się, przyglądasz się im i tworzysz przestrzeń dla nowych myśli. Dzięki temu nabywasz zdolność do większej uważności i zrozumienia.

Emocje

Emocje towarzyszą Ci nieustannie, są obecne w każdym momencie Twojego życia, choć nie zawsze zdajesz Sobie z nich sprawę. Wywierają wpływ na Twoje zachowanie, styl życia, relacje i podejmowane decyzje. Nie są jednoznacznie dobre ani złe, lecz stanowią drogowskazy, cenne informacje o Twoim sposobie reagowania na bodźce zewnętrzne i te ukryte w Twoim wnętrzu. Istotne jest, abyś potrafiła rozpoznawać, doświadczać i lokalizować emocje w Swoim ciele. Umiejętność akceptacji i obcowania z nimi jest istotna, nawet jeśli nie zawsze są one przyjemne.

Tu i Teraz

Tu i teraz to świadome bycie w chwili obecnej, angażowanie się w to, co dzieje się z Tobą właśnie teraz. To zadanie jest wymagające. Często wpadasz w nawykowe działania, wpisane w schematy znanych, lecz niekorzystnych nawyków. Decydując się na kontakt z teraźniejszością, wybierasz świadome doświadczanie chwili, obserwujesz Siebie i dajesz sobie szansę odróżnienia co płynie z zewnętrznego świata, a co z wnętrza. To pozwala Ci dostrzec więcej, wydobyć to, co rezonuje z Twoim “ja”, a co blokuje. Dopiero wtedy możesz podejmować świadome decyzje.

Akceptacja

Akceptacja polega na przyjmowaniu bolesnych doświadczeń, uczuć, doznań, pragnień i emocji, otwieraniu się na nie i tworzeniu dla nich przestrzeni. Zamiast stawiać opór, walczyć, uciekać czy być przytłoczonym przez nie, po prostu pozwala się im istnieć takimi, jakie są. To nie oznacza, że musisz je polubić. Istotne jest zaakceptowanie tego, co wykracza poza Twoją kontrolę. Skupiasz się na obszarach, gdzie masz wpływ, angażując się w działania, które wzbogacą Twoje życie.

Jaka jesteś w głębi Swojego wewnętrznego Ja?

Jak chcesz by wyglądało Twoje życie?

Co jest dla Ciebie ważne?

Wartości

Wartości to Twoje najważniejsze wewnętrzne potrzeby, to cechy Twojego postępowania. Są głęboko zakorzenione jako kierunki życiowe. Są to obszary życia, którym chcesz poświęcić uwagę i energię w długotrwałej perspektywie. WARTOŚCI nie są celami do osiągnięcia, lecz raczej pomagają Ci przy świadomym wyborze postępowania i nadają sens Twoim działaniom.

1. Przyjmuj Swoje myśli i emocje z otwartością.
2. Świadomie steruj Swoim życiem, kierując się wartościami.
3. Działaj z zaangażowaniem, zgodne z Twoim wewnętrznym JA

Twoja autentyczność
nie wymaga zbroi.
Czasem największą siłą
jest odwaga bycia sobą,
nawet gdy czujesz się krucha.